ອຸປະກອນເລເຊີ

  • Laser consumables

    ເຄື່ອງໃຊ້ເລເຊີ

    ເຄື່ອງໃຊ້ເລເຊີທີ່ໃຊ້ໄດ້: ເຄື່ອງແວ່ນຕາແບບເຕັມຮູບແບບ, ບໍ່ມີສາຍ, ເລເຊີເລເຊີ້, ແລະອຸປະກອນເສີມຈາກແວ່ນຫລັງໄປສູ່ເລນທີ່ມີຈຸດສຸມ, ແລະທຸກໆແວ່ນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ , ການສະທ້ອນແສງໃນໄລຍະສະທ້ອນແສງ, ກະຈົກຫລັງ, ກະຈົກຜົນຜະລິດ, ແລະປ່ອງຢ້ຽມຜົນຜະລິດ.